Scholenwerking

Binnen de schooluren leiden we kinderen van de kleuter- en lagere school toe naar een ruim cultureel aanbod. Van grote en kleine voorstellingen (theater, dans, film, muziek) tot een uitgebreide kunsteducatieve werking (met allerlei workshops). Samen met GC Ten Weyngaert en GC De Moelie stellen we een aanbod samen op maat van onze Brusselse scholieren. Elke activiteit wordt telkens omkaderd met lesmappen, lessuggesties, nabesprekingen of interactieve spelvormen.  

Waarom scholenwerking? We willen leerlingen laten leren in cultuur. Hen verwonderen, andere perspectieven tonen, hun referentiekaders verbreden. We geven hen spiegels: zaken die ze herkennen, die in hun leefomgeving passen. En we reiken hen ramen aan: naar andere referentiekaders, belevingen die ze nog niet kennen.  

Lees meer over de scholenwerking van N22.  

Aanbod en meer info 
Benieuwd naar ons huidige scholenaanbod? Ontdek het op www.schoolpodiumzuid.be
Werk je voor een school en krijg je graag specifieke info? Neem dan contact op met Kari via kari.decordt@vgc.be