Zaalgebruik

Beschikbare ruimte

Een lokaal nodig?

Wie op zoek is naar een lokaal kan bij Het Huys terecht kunnen. Zaalverhuur is wel niet onze hoofdactiviteit, maar we bieden toch wel de mogelijkheid aan verschillende soorten gebruikers om onder bepaalde voorwaarden gebruik te kunnen maken van onze lokalen, aan welbepaalde tarieven. Alle info aan het onthaal.

Besoin d'un local?

Vous êtes à la recherche d'un local? Vous pouvez vous adresser à Het Huys. La location de salle n'est bien sûr pas notre activité principale mais nous offrons cependant la possibilité à plusieurs catégories d'usagers d'utiliser nos locaux sous certaines conditions et à des tarifs spécifiques. Pour toute information, adressez vous à l'accueil.

Neem contact op met het secretariaat voor meer info en plaatsbezoek.

Hieronder de verschillende bijlagen: