Impact

Impact op de werking van Het Huys, dat kan je krijgen! 

Met “Impact” realiseren we een denktank en ideeënbank om de werking van Het Huys mee in te kleuren, mee te bepalen, te adviseren, te inspireren, aan te sturen en vorm te geven.  

“Impact” staat voor een burgerplatform: mensen, verenigingen, initiatieven, groepen, transitiebewegingen, buurtbewoners, wijkcomités, burgercollectieven, partners, scholen, etc. Allerlei initiatieven uit diverse sectoren, los of vast van structuur, van alle talen, van alle leeftijden, van alle kleuren. Zij bepalen mee de werking van Het Huys.  

We denken aan mensen die ideeën willen aanreiken rond kinder- en jeugdwerking, gemeenschapsvorming, wijkwerking, verbindende projecten en het breed cultureel aanbod van Het Huys.  

Deelnemen aan “Impact” is een uitgelezen kans om de koers van Het Huys mee te bepalen.  

Wil je meedenken hoe Het Huys kan evolueren, mis deze kans niet. Engageer je voor Het Huys. Sluit met ons een pact, neem contact en heb impact. 

Bedankt voor je engagement, bedankt voor je impact!