“KIJK EENS BINNEN BIJ MIJ ” - “VENEZ JETER UN COUP D’OEIL CHEZ MOI”

Publicatiedatum: 
Maandag, 16 november 2020 - 10:32

Het Huys lanceert een nieuw verbindend initiatief in deze coronatijden. Het Huys lance une nouvelle initiative qui devrait créer du lien en ces temps de crise sanitaire.

AV

Het Huys lanceert een nieuw verbindend initiatief in deze coronatijden: stuur ons een foto van een voor u belangrijk voorwerp, schilderij, beeld, foto... uit ”uw kot” en schrijf kort neer waarom je dit speciaal vindt, waarom je er zo aan gehecht bent. We delen die info via onze facebookpagina, website en instagram gchethuys. En we verzamelen al deze kunstwerken en voorwerpen in een mooie expo in Het Huys, wanneer het weer mag... Stuur dus een foto en uitleg naar kari.decordt@vgc.be. Met dank.

Het Huys lance une nouvelle initiative qui devrait créer du lien en ces temps de crise sanitaire: Envoyez nous une photo de quelque chose qui est important pour vous, un objet, un tableau, une image, une photo de “chez vous” et expliquez en quelques mots ce que cela a de spécial pour vous et pourquoi vous y êtes tellement attaché. Nous partagerons tout cela sur notre page facebook, sur notre site web et sur instagram gchethuys. Et un beau jour nous rassemblerons toutes ces oeuvres d’art et objets dans une belle expo à Het Huys, dès que ce sera à nouveau possible... Envoyez donc une photo avec un mot d’explication à kari.decordt@vgc.be. Merci!