Over Candelaershuys

Gemeenschapscentrum Candelaershuys? Een “huys” vol muziek en ander fraais. Van hieruit laten we wat licht door Ukkel schijnen om het hier voor iedereen (nog) aangenamer te maken.

Het Candelaershuys, één van de 22 Brusselse gemeenschapscentra (een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie) doet dit door de organisatie van diverse activiteiten, sociaal, cultureel of artistiek van aard, die mede bruggen slaan tussen de verschillende gemeenschappen.

Activiteiten waarbij contact en ontmoeting centraal staan en die zich richten tot verschillende doelgroepen. Geen grote dingen, maar kleinschalige toffe activiteiten, op maat van Ukkel, die (conform aan ons logo) wat “licht geven in en doorheen Ukkel”.

Het Candelaershuys is een thuishaven voor verenigingen en fungeert als onthaal- en informatiepunt, waar u terecht kunt voor een heel brede waaier aan info (vrije tijd, cultureel aanbod, welzijn, onderwijs...) en ondersteuning.

In het Candelaershuys kunt u tevens van spraakmakende concerten en ander moois (theater, tentoonstellingen, cursussen…) proeven. Maar vooral willen we, in alles wat we doen, de Ukkelaars samenbrengen rond plezante en voor Ukkel waardevolle initiatieven, al of niet georganiseerd met onze lokale partners.

Noteer dat we onderdak verlenen en vooral graag samenwerken waar wenselijk en mogelijk, met het Lokaal Dienstencentrum Lotus.

We heten u van harte welkom.