Aperitieven van het Huys

 

Met de “Aperitieven van het Huys” willen we de Ukkelaar samenbrengen rond wat zich aandient en een lokale relevantie heeft.

03/3: Uitgesteld 'nieuwjaarsbal' met optreden van Nicole & Hugo
23/6: Ukkelaars samenbrengen op het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
September: Jaarmarktaperitief
December: Kerstapero